URAN

start
zastosowania
reakcje
występowanie
w Polsce
linki

Reakcje z udziałem uranu

Reakcje otrzymywania

 • U3O8 + H2 → 3UO2 + H2O
 • UO2 + 4HF → UF4 + 2H2O
 • UF4 + 2Mg → 2MgF2 + U
 • 232Th + n → 233Th →(ß-) 233Pa →(ß-) 233U
 • Reakcja jądrowa otrzymywania uranu-233.

 • Japońscy naukowcy opracowali niedawno prostą metodę wydobycia uranu z wody morskiej. Polega ona na wrzuceniu do oceanu klatek wypełnionych żywicą jonowymienną, która selektywnie wiąże metale ciężkie (w tym uran), pozostawieniu ich na kilka miesięcy, a następnie wymyciu zgromadzonego uranu kwasem solnym. Zastosowaną żywicę można używać wielokrotnie.

Przykładowe reakcje kationu U+6

 • K2CrO4 + U+6 → UO2CrO4
 • U+6 + KH2PO4 → UO2HPO4
 • U+6 + [Fe(CN)6]4- → U[Fe(CN)6 * 5H2O

Wzbogacanie i konwersja

 • U3O8 + HNO3 → UO2(NO3)2
 • UO2(NO3)2 + NH4 → (NH4)2U2O7
 • (NH4)2U2O7 + H2 → UO2
 • UO2 + HF → UF4
 • UF4 + F2 → UF6
Metoda dyfuzji gazowej polega na przepuszczaniu UF6 przez specjalne membrany z malutkimi porami. Atomy U-235 są lżejsze i przechodzą przez membrany szybciej i częściej niż cięższe atomy U-238. W rezultacie otrzymujemy lekko wzbogacony UF6. Całą sekwencję powtarza się ok. 1500 razy, żeby otrzymać gaz wzbogacony do wartości 3-5%
 

dr. Jerzego Kubowskiego "Wirówka do wzbogacania uranu"

Reakcje jądrowe

 • n + 235U → 236U → 141Ba + 92Kr + 3n + E
 • Reakcja zachodząca wewnątrz reaktorów jądrowych. Produkcja neutronów pozwala na zajście reakcji łańcuchowej. W przypadku rozszczepienia jadra U-235 wydziela się około 207 MeV.

 • 238U + n → 239U → 239Np + ß → 239Pu + ß
 • Reakcja otrzymywania plutonu, który może zostać wykorzystany w bombie jądrowej.