URAN

start
zastosowania
reakcje
występowanie
w Polsce
linki

Dane termodynamiczne

298.15 K, 100 kPa

Entalpia tworzenia
ΔH°tw, kJ/mol
U(kryształ) 0
U(gaz) 533 ± 8
Entropia molowa
S°m, J/(K*mol)
U(kryształ) 50.20 ± 0.20
U(gaz) 199.79 ± 0.10
H°(298.15 K) - H°(0)
kJ/mol
U(kryształ) 6.364 ± 0.020
U(gaz) 6.499 ± 0.020
Entalpia topnienia,
ΔHt, kJ/mol
9.14
Pojemność cieplna,
cp, J/(g*K)
0.116
Molowa pojemność cieplna,
Cp, m, J/(K*mol)
27.665