URAN

start
zastosowania
reakcje
występowanie
w Polsce
linki

Dane tablicowe

promień atomowy (pm) 138
promień jonowy (ładunek jonu 6+) (pm)

liczba koordynacyjna LK = 6
73
temperatura topnienia (K) 1408.15
temperatura wrzenia (K) 4404.15
gęstość (g/cm3) 18.95 g/cm3
współczynnik przewodnictwa ciepła
(przewodność cieplna)
(W.(m.K)-1 w 25°C)
27.5
rezystywność
(µΩ.cm w 20°C)
28.0 (0°C)
liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
((25°C), m.m-1(x106))
13.9
praca wyjścia φ   (eV) 3.70
molowa podatność magnetyczna
(10-6 cm3.mol-1)
+409
paramagnetyk
polaryzowalność 24.9
energia jonizacji (kJ/mol) 584 (I)